Driftsstatus

(21.02.2017 @ 12:59)
Alt OK
Mindre forstyrrelser
En eller flere tjenester nede
99,9979%

Oppetid for alle tjenester siste 12 måneder

Siste 30 dager: 99,9973%
Hittil i 2017: 99,9984%
Siden 2003: 99,9739%
Status på disse sidene gjelder våre servere og nettverk, totalt 40 enheter. Kundeplassert utstyr og dedikerte servere er ikke inkludert.
Tallene regnes ut automatisk basert på alle driftsavvik registrert. Utilgjengelighet vektes i forhold til antall tjenester berørt.

Denne websiden er hostet på eksterne servere for å sikre tilgjengelighet om det skulle oppstå problemer med nettverk/servere hos MyWebhost. Lag en Favoritt til denne adressen for å kunne sjekke status om du skulle oppleve problemer med å nå din hjemmeside hos MyWebhost.

Opplever du problemer?

Ring

06 345

Viktige statusmeldinger varsles også på Twitter:

twitter.com/mywebhost_no

 

Supportstatus

Snitt svartid eposthenvendelser

Siste 30 dager

01:20

timer : minutter

Snitt ventetid chat

Siste 30 dager

00:54

minutter : sekunder

Henvendelser utenfor svargaranti

Siste 30 dager

0

saker

 

Status for ditt domene eller tjeneste


Siste driftsmeldinger

16.2.2017 @ 10:53 qari.mywh.net 37 min

Tregheter qari.mywh.net

Vi opplever for tiden tregheter på qari.mywh.net, tekniker ser på problemet.

11:40: Treghetene er nå løst og tjenestene skal fungere som normalt igjen. Vi beklager avbruddet.

11.2.2017 @ 16:45 zeni.mywh.net 5 min

Problemer med MyISP og mywebhost.no

Det utføres for øyeblikket et vedlikehold på våre websider og administrasjonssystemer som medfører en periode med nedetid.

17:01: Tjenestene er online igjen nå. Vi beklager avbruddet.

25.1.2017 @ 16:20 hae.mywh.net 5 min

Tregheter hae.mywh.net

Vi har for tiden tregheter på hae.mywh.net, tekniker ser på saken.

16:25: Problemet er løst. Vi beklager de problemer dette har medført.

22.12.2016 @ 15:25 xani.mywh.net 10 min

Tregheter xani.mywh.net

Vi opplever tregheter på xani.mywh.net, tekniker ser på saken

15:55: Kontoen på serveren som skapte problemet er isolert og suspandert, tjenesten fungerer som normalt igjen.

Alle driftsmeldinger