Driftsstatus

(19.02.2019 @ 22:55)
Alt OK
Mindre forstyrrelser
En eller flere tjenester nede
99,9993%

Oppetid for alle tjenester siste 12 måneder

Siste 30 dager: 100,0000%
Hittil i 2019: 100,0000%
Siden 2003: 99,9793%
Status på disse sidene gjelder våre servere og nettverk, totalt 40 enheter. Kundeplassert utstyr og dedikerte servere er ikke inkludert.
Tallene regnes ut automatisk basert på alle driftsavvik registrert. Utilgjengelighet vektes i forhold til antall tjenester berørt.

Denne websiden er hostet på eksterne servere for å sikre tilgjengelighet om det skulle oppstå problemer med nettverk/servere hos MyWebhost. Lag en Favoritt til denne adressen for å kunne sjekke status om du skulle oppleve problemer med å nå din hjemmeside hos MyWebhost.

Opplever du problemer?

Ring

21 95 49 40

SMS

59 44 03 45

Viktige statusmeldinger varsles også på Twitter:

twitter.com/mywebhost_no

 

Supportstatus

Snitt svartid eposthenvendelser

Siste 30 dager

02:34

timer : minutter

Snitt ventetid Messenger/SMS

Siste 30 dager

36:17

minutter : sekunder

Henvendelser utenfor svargaranti

Siste 30 dager

0

saker

 

Status for ditt domene eller tjeneste


Siste driftsmeldinger

11.12.2018 @ 09:54 gw.ds2 9 min

Nettforbindelse

Vår linjeleverandør IP-Only ser ut til å ha store problemer i sitt nettverk, noe som delvis påvirker våre tjenester. Grunnet problemene får vi ikke kontakt med deres NOC, driftspersonell hos oss jobber iherdig med å opprette kontakt.

10:09: Forbindelsen ser ut til å ha stabilisert seg igjen, men vi holder denne meldingen åpen til vi har fått kontakt og informasjon om hva som har skjedd.

18:54: Forbindelsen ble gjenopprettet 10:10, den underliggende feilen ble rettet ca 12:10 og vi har ikke sett noen avvik i etterkant. Vi avventer rapport fra IP-Only og vil oppdatere denne statusen når en slik rapport er mottatt.


Det var en liten nedetid på kun noen få tjenester i denne perioden, relatert til et spesifikt IP-subnett.


14.12.2018 @ 21:46:
RFO mottatt fra IP-Only:
The root cause has been confirmed to be a defective fuse that did not perform in accordance to specifications. Load on the system was well within our defined levels.
As the A-side of the DC-power was currently under maintenance and not able to take the load when the circuit breaker cut out on the B-side this caused power outage on all -48V DC in Zone 2 in Elektronikhöjden Datacenter.

PREVENTIVE ACTION: 
IP-Only has paused all planned maintenance on any DC-power in our Datacenters before the holidays also pending our investigation. 

The work on A-side DC-power was completed and the fuse for the B-side replaced. 

We will evaluate how we work with maintenance on power and all related communications to customer in the future.

28.11.2018 @ 11:40 sini.mywh.net 20 min

Tregheter sini.mywh.net

Etter rapporter har vi identifisert at det var en treghet på sini.mywh.net i en periode på ca 1 time i dag. Treghetene har slått ut forskjellig for forskjellige kunder på den aktuelle serveren. Enkelte har opplevd forsinkelser, andre har opplevd at tjenestene i perioder ikke har vært tilgjengelig.


Bakgrunnen for treghetene var en periode med høyere trafikk enn normalt, og noen script-prosesser som ikke ble avsluttet og brukte for mye CPU-kraft.

Vi beklager avbruddet.

12.11.2018 @ 10:13 wie.mywh.net 15 min

Problemer med wie.mywh.net

Vi har for tiden problemer med wie.mywh.net, tekniker ser på saken.

10:28: Problemet er løst. Vi beklager avbruddet!

01.10.2018 @ 11:08 gw.ds2 0 min

Nettverksproblemer

Vår tjenesteleverandør IP-Only har for tiden et problem i sitt nettverk som delvis påvirker våre tjenester. Det kan oppleves noe pakketap og tjenester kan være utilgjengelig fra enkelte lokasjoner.


IP-Only jobber med feilsøking.

11:48: Vi ser en bedring i problemene fra vår side, men avventer bekreftelse fra IP-Only.

12:15: Problemet var forårsaket av en feilaktig konfigurasjonsendring i IP-Only sitt nettverk. Endringen ble tilbakestilt 11:48 og tjenestene ble stabilisert.

Alle driftsmeldinger