Driftsstatus

(23.11.2017 @ 06:05)
Alt OK
Mindre forstyrrelser
En eller flere tjenester nede
99,9990%

Oppetid for alle tjenester siste 12 måneder

Siste 30 dager: 100,0000%
Hittil i 2017: 99,9991%
Siden 2003: 99,9749%
Status på disse sidene gjelder våre servere og nettverk, totalt 40 enheter. Kundeplassert utstyr og dedikerte servere er ikke inkludert.
Tallene regnes ut automatisk basert på alle driftsavvik registrert. Utilgjengelighet vektes i forhold til antall tjenester berørt.

Denne websiden er hostet på eksterne servere for å sikre tilgjengelighet om det skulle oppstå problemer med nettverk/servere hos MyWebhost. Lag en Favoritt til denne adressen for å kunne sjekke status om du skulle oppleve problemer med å nå din hjemmeside hos MyWebhost.

Opplever du problemer?

Ring

21 95 49 40

SMS

59 44 03 45

Viktige statusmeldinger varsles også på Twitter:

twitter.com/mywebhost_no

 

Supportstatus

Snitt svartid eposthenvendelser

Siste 30 dager

03:25

timer : minutter

Snitt ventetid Messenger/SMS

Siste 30 dager

14:55

minutter : sekunder

Henvendelser utenfor svargaranti

Siste 30 dager

0

saker

 

Status for ditt domene eller tjeneste


Siste driftsmeldinger

12.10.2017 @ 10:10 spamwall.mywh.net 10 min

Forsinkelse på epostlevering

En underleverandør, Level 3, utfører en større oppgradering i sitt kjernenett som påvirker tilgjengeligheten til våre sentrale epostgatewayer. Arbeidet er forventet å ta ca 10 minutter, og vil kunne medføre en forsinkelse i epostlevering i perioden arbeidet pågår

29.8.2017 @ 04:58 mani.mywh.net 22 min

Problemer med MySQL på mani.mywh.net

Vi har for tiden problemer med MySQL på mani.mywh.net etter en standard oppgradering av cPanel.


Vår programvareleverandør jobber med feilretting.

06:10:Problemet er løst. Oppdateringsprosessen tok noe lenger tid enn normalt og dette er årsaken til nedetiden. 

04.8.2017 @ 19:15 hae.mywh.net 20 min

Problemer med PHP

Det er for tiden problemer med PHP-script på enkelte av kontoene på hae.mywh.net. Vår programvareleverandør jobber med feilsøking.

20:00: Vår programvareleverandør jobber fremdeles med feilsøking. Problemet oppstod etter en rutinemessige vedlikeholdsjobb.

20:35: PHP fungerer som normalt igjen. Imidlertid kjører PHP med feil PHP-håndterer, og vår programvareleverandør feilsøker fortsatt årsaken til at korrekt PHP-håndterer (mod_lsapi) ikke fungerer slik den skal.


21:10: PHP kjører som normalt på serveren med mod_lsapi

16.7.2017 @ 09:38 wie.mywh.net 21 min

Problemer med wie.mywh.net

Vi har for tiden problemer med serveren wie.mywh.net, tekniker ser på saken.

9:59: Serveren måtte gjennom en omstart og FSCK, som dessverre gjorde at en omstart tar lenger tid enn normalt. Problemet er nå løst, og serveren er online igjen. Vi beklager avbruddet.

Alle driftsmeldinger