Driftsstatus

(24.04.2018 @ 12:14)
Alt OK
Mindre forstyrrelser
En eller flere tjenester nede
99,9994%

Oppetid for alle tjenester siste 12 måneder

Siste 30 dager: 100,0000%
Hittil i 2018: 99,9999%
Siden 2003: 99,9766%

Planlagt arbeid
04.5.2018 @ 00:01

Estimert ferdig
04.5.2018 @ 04:00

Planlagt arbeid på nettforbindelsen

Vår linjeleverandør vil utføre et planlagt arbeid i nevnte tidsrom. Det arbeides kun på en forbindelse av gangen, og arbeidet vil ikke påvirke tjenesten. Arbeidet medfører at redundans på linjeforbindelsen bortfaller under arbeidet, siden redundant linje vil være utilgjengelig.

Status på disse sidene gjelder våre servere og nettverk, totalt 40 enheter. Kundeplassert utstyr og dedikerte servere er ikke inkludert.
Tallene regnes ut automatisk basert på alle driftsavvik registrert. Utilgjengelighet vektes i forhold til antall tjenester berørt.

Denne websiden er hostet på eksterne servere for å sikre tilgjengelighet om det skulle oppstå problemer med nettverk/servere hos MyWebhost. Lag en Favoritt til denne adressen for å kunne sjekke status om du skulle oppleve problemer med å nå din hjemmeside hos MyWebhost.

Opplever du problemer?

Ring

21 95 49 40

SMS

59 44 03 45

Viktige statusmeldinger varsles også på Twitter:

twitter.com/mywebhost_no

 

Supportstatus

Snitt svartid eposthenvendelser

Siste 30 dager

01:28

timer : minutter

Snitt ventetid Messenger/SMS

Siste 30 dager

26:26

minutter : sekunder

Henvendelser utenfor svargaranti

Siste 30 dager

0

saker

 

Status for ditt domene eller tjeneste


Siste driftsmeldinger

04.2.2018 @ 23:19 gani.mywh.net 5 min

Problemer med gani.mywh.net

Vi har for tiden problemer med gani.mywh.net, tekniker undersøker serveren.

23:25: Serveren var utilgjengelig i ca. 5 minutter før problemet ble løst. Vi beklager avbruddet.

29.1.2018 @ 17:43 oh.mywh.net 2 min

Problemer med web på oh.mywh.net

Vi har for tiden problemer med web (Apache) på oh.mywh.net. Tekniker ser på saken.

17:49: Problemet ble raskt løst, nedetiden var ca. 2 minutter.

02.1.2018 @ 18:00 0 min

Bytte av UPSer

Som følge av nedetiden 5. desember, blir begge UPSer byttet ut.


Arbeidet gjøres på en UPS-enhet av gangen. Utstyr som er tilkoblet redundant strøm (A- og B-kurs) vil ikke bli berørt. Utstyr som kun er tilkoblet en kurs, vil være utilgjengelig under arbeidet med den aktuelle UPSen.

Ingen av våre egne tjenester blir berørt av arbeidet, da alt utstyr er tilkoblet redundant strøm.

Kunder som har utplassert utstyr som ikke er tilkoblet redundant strømtilførsel, vil oppleve nedetid under arbeidet. Dersom utstyret er tilkoblet redundant strøm, fremkommer ekstra PSU i tjenestespesifikasjonen. Ta kontakt med oss ved eventuelle spørsmål.

02.01.2018 @ 17:28: Vår leverandør har varslet endring i arbeidet. Strømbrudd som følge av omleggingen vil først skje 03.01.2018 etter ca kl. 18:00. Årsaken er at forberedelser før byttet har tatt lenger tid enn planlagt.

03.01.2018 @ 19:00: Arbeidet er ferdigstilt. Alt utstyr er kontrollert og påskrudd. Ta kontakt om det oppleves problemer, vi har personer tilgjengelig i datahallen frem til kl. 21:00,

05.12.2017 @ 09:25 gw.ds2 20 min

Problemer med nettforbindelse

Vi har problemer med vår nettforbindelse i DS2, både primær og sekundær linje er nede og problemet ser ut til å være hos våre linjeleverandører.


Vi jobber med feilsøking.

09:42: Nedetiden skyldes strømbrudd i bydelen. Vårt utstyr er plassert i et datasenter hvor det garanteres 100% tilgjengelighet på strøm, så vi avventer rapport fra vår leverandør rundt hvordan dette strømbruddet kunne slå ut alle tjenester.

Strømmen er tilbake og vi jobber med å få våre tjenester online igjen. Det kan ta noe tid før rapport fra våre leverandører foreligger.

09:52: Alle servere som hoster våre kunders tjenester er online igjen. Vi har problemer med mywebhost.no og MyISP, det jobbes med feiløsking.

10:28: Alle tjenester er nå online igjen. Vi beklager avbruddet og de problemer dette har medført for våre kunder! Denne posten vil bli oppdatert med informasjon når rapporter fra våre leverandører foreligger.

21.12.2017: Årsaken til avbruddet er identifisert til våre en kjedereaksjon som følge av brudd i nødstrøm, samtidig som det oppstod en kritisk feil i begge UPSer som drifter A- og B-strøm. Utstyr tilkoblet redundant strøm fikk derfor et brudd i strømtilførselen. UPSene er i drift nå, men som følge av usikkerhet rundt årsaken til feilen som oppstod etter ca 30 minutter drift på UPS-strøm, så byttes begge UPSene 2. januar 2018.

Alle driftsmeldinger